ADVERTISEMENT


Pastè gen kriz kadyak pou $1,000,000

Pastè gen kriz kadyak pou $1,000,000

Yon vye granmoun de 80 ane, manm Legliz, toudenkou genyen $1,000,000.00

Lòt manm legliz yo kwè que li dwe resevwa nouvèl la avèk prekosyon. Si li aprann toudenkou ke li nin yon milyonèr, Twòp pou kè li, li ka mouri.

Pastè a di: "Kite sa nan men m ' "Kote lajan an"? Li pran lajan an, li ale dam vye granmoun lan, li di: "Devine ki sa: ou genyen $ 1,000,000.00" (Li ap tann pou granmoun lan gen yon kè atak)

Vye granmoun nan di: "Nan laj mwen, pa gen anpil mwen kapab fè ak $1,000,000. Se poutèt sa, Mwen ap kite tout lajan an pou legliz la.

Pastè a te choke, li gen yon kriz kadyak e li mouri toudenkou

English:

An 80 year old Church member suddently wan $1,000,000.00. The other church members think that the news needs to be told easily because if she learned that suddently became a millionnaire, Too much for her heart,she might die. The pastor said:"leave that to me" "Where is the Money?" He took the money, went over to the old lady and said:
- "Guess what: YOU WAN $1,000,000.00"(expecting for her to have a Heart Attack)

In Return; The old Lady said:
- "At my age, there is not much I can do with $1,000,000. Therefore, I am leaving the entire $1,000.000 to the Church". The pastor was shocked, had a sudden heart attack and dies

Read more about Comedy, jokes, joke, Comedy

Write a comment

Return to List...