ADVERTISEMENT


Funeral services for five members of a Haitian family killed in Car Crash, New York

Funeral services for five members of a Haitian family killed in Car Crash, New York

On Saturday, October 6, 2014 the funeral for the 5 family members killed in Southern State crash. Hundreds of mourners watched as five coffins carrying five members of a single family that were killed in a crash on the Southern State out of St. Martha's Catholic Church

Mourners stand outside St. Martha's Catholic Church in Uniondale on Saturday, Sept. 6, 2014, as coffins are carried out after a funeral service for five family members from Brooklyn that were killed in a crash on the Southern State

Thirty sever year old Myriam Lebrun, along with her mother and her three children died on August 23, 2014 in a car accident after leaving a family gathering in Brentwood, New York

Pawol Pale, Pawol Kompran

Samedi ki te 6 Septemb, 2014, anpil Ayisyen nan New York te asiste avek tristes, fineray 5 moun nan yon sel fanmiy ki te mouri nan akcidan machin nan. Yon maman, manman li ake twa ti moun li, yo tout te pedi lavi yo nan yon kokin akcidan yo te fet nan machin yo 23 Out 2014. Myriam Lebrun ki te ginyin 37 ane, manman li Yolande Moise ki te gin 68 an, twa pitit li: Marcus Jeanty, 14 an, Marcel Jeanty, 9 an, et Kayla Jeanty, 8 an, pedi lavi yo.

Ke nam yo tout repoze an pè

Read more about Disaster, new york city, new york, car accident, newsletter, Long Island, Disaster

Write a comment

Return to List...