ADVERTISEMENT


Yo atake Jounalis Wendell Theodore plis vòlè machin li

Yo atake Jounalis Wendell Theodore plis vòlè machin li

Nivo ensekirite an kontinye ap ogmante an Ayiti. Nenpòt moun ka vin yon viktim. Koulye a, ou ka mete ladan Direktè nan Radyo Tele Metwopòl, Jounalis Wendell Theodore, kòm dènye viktim nan ensekirite sa an Ayiti. Dapre enfòmasyon ki vinn jwenn nou, nan Vandredi aswè 11 Desanm, jounalis la te viktim yon carjack pa kèk bandi ame. pandan li te ap kondwi yon Toyota rav 4 nan Delmas 75, li te atake pa ansasen ame ki te tire an lè, plis pran machin li ak tout bagay andedan li. Apre atak la, yo rapòte ke Wendell Theodore ki pa te blese pa ensidan an, te boulvèse emosyonèlman ak ajite.

English

Journalist Wendell Theodore attacked, car stolen

The level of insecurity continues to increase in Haiti and anyone can be a victim. Now you can include the Director of Radio Tele Metropole, Journalist Wendell Theodore as the latest victim of insecurity in Haiti. According to information obtained, on Friday evening of December 11, the journalist was the victim of a carjack by some armed bandits. As he was driving his white Rav 4 Toyota in delmas 75, he was attacked by gunmen who fired in the air and took his car with everything in it. Following the attack, it was reported that Wendell Theodore who was unharmed by the incident, was troubled emotionally and visibly agitated.

Read more about Media, journalist, delmas, insecurity, Radio Metropole, newsletter, Wendell Theodore, Crime

Write a comment

Return to List...