ADVERTISEMENT


newsletter

Yo touye E-Power operatè, Damuse Robens, nan Delmas 33

Yo touye E-Power operatè, Damuse Robens,  nan Delmas 33

Nimewo telefòn nan lanmò kontinye pou avanse pou pi moute nan ayisyen an kòm bandi kontinye fèt sèlman fòs la reyèl nan lari lajounen ak sou lannwit teworize popilasyon an. Fwa sa a, li te vire a nan Engineer Damas Robens. Li te atake ak touye pa motosiklis ame yo.

Damuse Robens ki te gen 33 ane, pa azar te mouri nan Delmas 33. Li te yon enjenyè an chèf nan konpayi pwodiksyon Elektrisite E-pouvwa.

Li te tou rapòte ke bandi yo te kapab pran yon sak nan lajan gen entansyon pou pewòl anplwaye soti nan machin nan anvan si ou evite

English:

E-Power Operator, Damuse Robens, assassinated in Delmas 33

The death toll continues to move up in the Haitian as bandits continue to be the only real force in the streets day and night terrorizing the population. This time it was the turn of Engineer Damas Robens. He was attacked and killed by armed motorcyclists.

The 33 year old Damuse Robens who coincidently died in Delmas 33, was the chief engeneer at the Electricity production company E-Power.

It was also reported that the bandits were able to take a bag of money intended for employee payroll from the car before evading

Permalink | Comments

Ougan Alcenat Zamor eli nouvo Nasyonal ati

Ougan Alcenat Zamor eli nouvo Nasyonal ati

Vodou prèt Alcenat Zamor te eli Jedi pase pou li vin nouvo ati Nasyonal an Ayiti. Li ranplase Max Beauvoir ki te mouri dènyèman. Alcenat se yon Ougan de 60 ane ki soti nan vil Gros Morne. Li te eli unaniment pa manm Konfederasyon Nasyonal Vaudouisants ayisyen (KNVA). Alcenat Zamor te prezante nan piblik la kòm nouvo chèf nan vodou pa Ati, Manbo Euvonie Georges, ki te ape kenbe pou yon ti tan.

English:
Houngan Alcenat Zamor replaces Max Beauvoir as new National Ati

Voodoo Priest Alcenat Zamor was elected last Thursday to become the new National Ati in Haiti, replacing Max Beauvoir who passed away recently. Alcenat is a 60 year old Houngan from the town of Gros Morne. He was elected unanimously by nembers of the National Confederation of Haitian Vaudouisants (KNVA). Alcenat Zamor was presented to the public as the new Voodoo chief by the acting Ayi, Mambo Euvonie Georges

Permalink | Comments

Yo atake Jounalis Wendell Theodore plis vòlè machin li

Yo atake Jounalis Wendell Theodore plis vòlè machin li

Nivo ensekirite an kontinye ap ogmante an Ayiti. Nenpòt moun ka vin yon viktim. Koulye a, ou ka mete ladan Direktè nan Radyo Tele Metwopòl, Jounalis Wendell Theodore, kòm dènye viktim nan ensekirite sa an Ayiti. Dapre enfòmasyon ki vinn jwenn nou, nan Vandredi aswè 11 Desanm, jounalis la te viktim yon carjack pa kèk bandi ame. pandan li te ap kondwi yon Toyota rav 4 nan Delmas 75, li te atake pa ansasen ame ki te tire an lè, plis pran machin li ak tout bagay andedan li. Apre atak la, yo rapòte ke Wendell Theodore ki pa te blese pa ensidan an, te boulvèse emosyonèlman ak ajite.

English

Journalist Wendell Theodore attacked, car stolen

The level of insecurity continues to increase in Haiti and anyone can be a victim. Now you can include the Director of Radio Tele Metropole, Journalist Wendell Theodore as the latest victim of insecurity in Haiti. According to information obtained, on Friday evening of December 11, the journalist was the victim of a carjack by some armed bandits. As he was driving his white Rav 4 Toyota in delmas 75, he was attacked by gunmen who fired in the air and took his car with everything in it. Following the attack, it was reported that Wendell Theodore who was unharmed by the incident, was troubled emotionally and visibly agitated.

Permalink | Comments

Royal Decameron Indigo and White sands

Royal Decameron Indigo and White sands

Here is a picture of the Royal Decameron Indigo along the beautiful coast of Cote Des Arcadins in Haiti.

There have been some major improvement in the tourism area in Haiti. Beside all these new hotels that are beginning to pop up in several regions in Haiti, there are also ground packages for visitors by local operators. Training programs for taxi operators and the ongoing urban renewal program in Cap Haitien are likely to revive the tourist industry

Permalink | Comments

Laurent Lamothe bati yon antrepriz pou ede Gouvènman atravè lemond

Laurent Lamothe bati yon antrepriz pou ede Gouvènman atravè lemond

Mèsi paske ou te mande men Ansyen Premye Minis ayisyen Laurent Lamothe anfòm. Li si tèlman anfòm ke li jis louvri yon lòt konpayi. Se yon òganizasyon ki nonmen "Laurent Salvador Lamothe Inisyativ Mondyal" (LSLWI) ak objektif pou ede peyi émergentes yo ak gouvènman yo nan tout mond lan pou yo reyisi sosyalman ak ekonomikman. LSLWI ki se yon òganizasyon konsiltasyon ap ede gouvènman sa yo rezoud pwoblèm pwòp yo, epi founi yo bon solisyon pou sitiyasyon espesifik yo.

An konklizyon, sèvis sa yo ke ansyen Premye Minis Laurent Lamothe pa te kapab bay gouvènman ayisyen an, li pral eseye bay lòt moun ki ka konprann valè yo

English:

New consulting firm by Laurent Lamothe to help Government all over the world

Thank you for asking but Former Haitian Prime Minister Laurent Lamothe is doing just fine. He is currently doing so well that he just opened another company. It is an organization named "The Laurent Salvador Lamothe World Initiative" (LSLWI) with the objective to help emerging countries and their governments all over the world to succeed socially and economically. LSLWI which is a consulting organization will help these governments solve their own problems and provide them with adequate solutions for their specific situation.

In conclusion, the services that former Prime Minister Laurent Lamothe was unable to the Haitian government, he will attempt to provide it to others who may understand its value

Permalink | Comments

Arnel Belizaire amba kesyon Tribinal Federal US nan ka trafik zam

Arnel Belizaire amba kesyon Tribinal Federal US nan ka trafik zam

Ansyen depite Delmas ap gen pou eksplike tèt li devan otorite Ameriken yo pou kèk akizasyon li te fè kèk tan lontan kont ansyen Premye Minis, Laurent Lamothe. US Tribinal Federal te envite li pou reponn kèk kesyon nan yon ka aktyèl trafik zam.

Si ou ka sonje, Arnel Belizaire nan tan lontan te vin akize ansyen Premye Minis Laurent Lamothe nan pote zam ilegal nan peyi an.

Sistèm Jistis Ameircan te envite li pou deklarasyon swadizan li nan ka-a. Ansyen Depite Tabar an, nan eksplike ke li bay, di ke li pral sèlman kòm yon temwen epi li pa t 'pote plent lan pou tèt li. Arnel pa gen yon viza pou vwayaje pou ale peyi Etazini, men espere resevwa yon pli vit. Li nan planifikasyon vwayaje li pou 12 Desanm pou ale reponn kesyon nan Tribinal Federal Nan etazini

English:

Arnel Belizaire to be questioned by US Federal Court in arm trafficking case

The former Deputy of Delmas will have to explain himself in front of the American authorities for some accusations he brought in the past against former Prime Minister, Laurent Lamothe. He has been invited by US Federal Court to answer some questions in regard to a current case of arm trafficking case.

If you may remember, Deputy Arnel Belizaire in the past had accused former Prime Minister Laurent Lamothe in bringing illegal arms into the country. He states that he has been invited by the Ameircan Justice system for his alleged statements in regard to the case. The former Tabar Deputy explained that he is going only as a witness and did not bring the complaint himself. The Deputy who currently doesn't have a visa to travel to the US is expected to receive one soon as he is planning to travel on December 12 to answer the questions of US Federal Court

Permalink | Comments

Justin Trudeau of Canada restores moratorium for Haitians immigrants

Justin Trudeau of Canada restores moratorium for Haitians immigrants

Many Haitians in Canada have been living under a moratorium which allowed them to remain temporarily in Canada due to the fact that conditions in Haiti was unstable. The moratorium was renewed regularly until 2014 when the previous conservative government in Canada decided to do away with it. Since, an estimated 3,500 Haitians have been living in limbo in Canada until today when the new government of Justin Trudeau decided to restore the moratorium. According to the government, this stay will give the government time to clarify the issue. With this decision, there is a possibility that the government of Justin Trudeau is in the process of finding a more permanent solution, which is likely to allow these Haitians to remain in the country permanently.

Haitian Kreyol:

Justin Trudeau nan Kanada retabli moratoryom pou imigran Ayisyen

Anpil Ayisyen nan Kanada te ap viv anba yon moratoryom ki te pèmèt yo rete pou yon ti tan nan Kanada akòz kondisyon an Ayiti te enstab. Moratoryom sa te renouvle regilyèman jouk 2014 lè gouvènman anvan nan Kanada deside fini ak moratoryom sa. Depi sa, yon estime 3,500 Ayisyen te ap viv nan suspann nan Kanada jouk jounen jodi lè nouvo gouvènman Justin Trudeau deside retabli moratoryom la. Dapre gouvènman an, sa ap ba li tan pou gouvènman an klarifye pwoblèm nan. Avèk desizyon sa a, gen yon posibilite ke gouvènman Justin Trudeau ka jwenn yon solisyon plis pèmanan, ki se yon chans pou pèmèt Ayisyen yo rete nan peyi Kanada pou tout tan.

Permalink | Comments

Whatever happened to Clifford Brandt and his kidnapping case?

Whatever happened to Clifford Brandt and his kidnapping case?

Does anyone know the current status of Clifford Brandt who was accused and jailed on kidnapping charged. I guess the Investigation continues, as always.

Here is the latest I have heard. The National Police of Haiti arrested on October 22, 2012 Clifford Brandt, son of Fritz Brandt. He is a major Haitian businessman accused of kidnapping. The arresrt of Clifford Brandt took place at Delmas 02 as a result of the kidnapping of two children of the Moscoso Family

Permalink | Comments

Drones Surveillance spotted in Haiti sky for Election

Drones Surveillance spotted in Haiti sky for Election

Here is a picture of a Drones Surveillance spotted in Haiti sky during the October 25, 2015.

In Port-au-Prince's Petion-Ville neighborhood overseers tangled with each other while in line, and the police, who wore masks, tased the rowdiest supporters to impose order. Mid-month in Cite Soleil where protestors shot at police, 15 of them ended up dead. But despite the pre-election violence the polling place was bustling with voters, the largest turnout in Port-au-Prince. Evans Paul, Haiti's Prime Minister, commented the voting process was "satisfactory". But on Twitter he posted 70-plus people were arrested due to violence and voter fraud.

Undependable opinion polls indicated the biggest vote-gatherer was likely to be Jude Celestin in the first round of voting. This would pit him against Martelly's choice, political novice, Jovenel Moise, expected to be in the run-off on December 27th.

Permalink | Comments

Jean Bertrand Aristide, Maryse Narcisse voting in Lycee Jean Marie

Jean Bertrand Aristide, Maryse Narcisse voting in Lycee Jean Marie

Jean Bertrand Aristide and Dr. Maryse Narcisse voting at the voting center in Lycee Jean Marie.

2015 Election Day in Haiti Experiences Few Outbreaks of Violence: Mostly Peaceful Process. The presidential and legislative elections were held on October 25th, and the consensus was voting at the polls was relatively trouble-free despite some irregularities and random violence. Both Head of the European Union Observation Mission, Elena Valencian, and Platform of Haitian Organizations of Human Rights, Antonal Mortime, concurred the electoral process went well despite some exceptions.

Permalink | Comments